Neerwaastenstraat 3 8902 Hollebeke directie@gvbdeschatkist.be 057 20 76 72

Opvoedingsproject Hollebeke - Voormezele

5 pijlers

 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit.
 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.
 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak.
 4. Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.
 5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
 1. Kinderen moeten graag naar school komen. Daarom is het belangrijk een goede organisatie en een goed leefklimaat te creëren.
 2. Het zich goed voelen van leerlingen en leerkrachten is ons streven. Pas dan kan iedereen werken zoals het hoort en kan een positieve kindvriendelijke werksfeer worden verkregen.
 3. De materiële omkadering (leermiddelen en gebouwen,..) rekening houdend met vernieuwingen is van groot belang.
 4. Openheid zorgt voor een vertrouwenssfeer binnen onze school waar iedereen met elkaar betrokken is.
 5. Spelen en spelend leren en het zich thuis voelen is noodzakelijk om zich te ontwikkelen. We trachten klassen en speelplaats zo uitnodigend mogelijk te maken.
 1. We willen een optimale ontplooiing en ontwikkeling voor elk kind rekening houdend met de verschillen van elk kind.
 2. De leerlingen worden op het meedraaien in de maatschappij voorbereid. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, hun mening durven zeggen op een beleefde manier, verschillende taken aandurven, creativiteit, … zijn hier pijlers in.
 3. De doorstroming door middel van afspraken over de klassen heen is een basis. Stimuleren van ideeën en talenten en leren leren zijn voor ons het belangrijkst.
 4. Als leidraad van onze school gebruiken we degelijke handleidingen die de leerplannen van het katholiek onderwijs ondersteunen.
 1. De christelijke inspiratie van de zusters van Liefde (= stichters van onze scholen) willen we levend houden : elk kind centraal stellen, ongeacht sociale/culturele achtergrond.
 2. Gelovig opvoeden gebeurt doorheen het hele schoolleven. Sleutelmomenten (verjaardag, eerste communie,…) nemen daarbinnen een belangrijke plaats in.
 3. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met andere mensen vanuit de katholieke en maatschappelijke waarden en normen, met respect voor andere godsdiensten en culturen.

Scholen Ieper Rand & Heuvelland