Neerwaastenstraat 3 8902 Hollebeke directie@gvbdeschatkist.be 057 20 76 72

Op 18 mei starten de lessen opnieuw voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Daarvoor moesten er op school heel wat maatregelen getroffen worden voor de veiligheid en de hygiëne.
Dit kan je ook zien wanneer je de school binnenkomt.

Enkele belangrijke zichtbare veranderingen:

  • We verdeelden de speelplaats op in verschillende zones
  • éénrichtingsverkeer waar mogelijk (wordt met pijlen aangeduid)
  • extra wasbekkens op de speelplaats
  • de banken staan in de klas ver genoeg van elkaar
  • er is een plexiglas voor elke leerkracht
  • stippen op de grond duiden aan waar je moet wachten aan de schoolpoort
  • ...

1. Wanneer het te druk is bij aankomst aan de schoolpoort, wacht dan op één van de stippen.

20200516 110020

2. Pijlen aan de muur of aan de nadars wijzen je de weg.  Je moet steeds die richting volgen.

20200516 105340

2. 20200516 105656

20200516 105645

20200516 105558

3. De speelplaatsen zijn verdeeld in zones

20200516 105308

20200516 105617

4. Klas voor het 1ste leerjaar

20200516 105518

5. Klas voor het 2de leerjaar

20200516 105531

6. Klas voor het 6de leerjaar

20200516 105249

7. Volg bij het verlaten van de school de richting van de pijlen

20200516 110054

20200516 110105

 

 

 

 

Scholen Ieper Rand & Heuvelland